Usage statistics for www.bertmonroyseminars.com

Summary Period: December 2017
Generated 12-Dec-2017 01:13 PST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2017
Total Hits 727
Total Files 481
Total Pages 491
Total Visits 314
Total kB Files 16741
Total Unique Sites 224
Total Unique URLs 45
Total Unique Referrers 77
Total Unique User Agents 103
. Avg Max
Hits per Hour 2 46
Hits per Day 60 132
Files per Day 40 78
Pages per Day 40 83
Sites per Day 18 38
Visits per Day 26 36
kB Files per Day 1395 4774
Hits by Response Code
Code 200 - OK 66.16% 481
Code 206 - Partial Content 3.85% 28
Code 301 - Moved Permanently 0.14% 1
Code 304 - Not Modified 0.14% 1
Code 404 - Not Found 29.71% 216

Daily usage for December 2017

Daily Statistics for December 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 74 10.18% 58 12.06% 58 11.81% 26 8.28% 19 8.48% 1265 7.56%
2 132 18.16% 78 16.22% 83 16.90% 26 8.28% 22 9.82% 4774 28.52%
3 84 11.55% 62 12.89% 64 13.03% 34 10.83% 37 16.52% 567 3.39%
4 67 9.22% 36 7.48% 36 7.33% 29 9.24% 24 10.71% 1388 8.29%
5 61 8.39% 44 9.15% 47 9.57% 36 11.46% 38 16.96% 1848 11.04%
6 43 5.91% 26 5.41% 25 5.09% 23 7.32% 31 13.84% 465 2.78%
7 58 7.98% 36 7.48% 36 7.33% 29 9.24% 21 9.38% 1234 7.37%
8 66 9.08% 44 9.15% 44 8.96% 35 11.15% 27 12.05% 1845 11.02%
9 41 5.64% 33 6.86% 31 6.31% 19 6.05% 23 10.27% 891 5.32%
10 46 6.33% 28 5.82% 28 5.70% 25 7.96% 21 9.38% 1291 7.71%
11 51 7.02% 33 6.86% 36 7.33% 30 9.55% 28 12.50% 1082 6.46%
12 4 0.55% 3 0.62% 3 0.61% 3 0.96% 3 1.34% 90 0.54%

Hourly usage for December 2017

Hourly Statistics for December 2017
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 34 4.68% 2 26 5.41% 2 27 5.50% 39 466 2.78%
1 1 21 2.89% 0 11 2.29% 1 13 2.65% 39 472 2.82%
2 1 13 1.79% 0 8 1.66% 0 8 1.63% 8 93 0.56%
3 3 37 5.09% 1 17 3.53% 1 18 3.67% 52 621 3.71%
4 2 32 4.40% 2 24 4.99% 2 24 4.89% 57 683 4.08%
5 2 26 3.58% 1 21 4.37% 1 21 4.28% 25 300 1.79%
6 9 118 16.23% 8 98 20.37% 5 70 14.26% 239 2864 17.11%
7 4 49 6.74% 2 30 6.24% 2 30 6.11% 73 881 5.26%
8 2 27 3.71% 1 20 4.16% 1 20 4.07% 39 469 2.80%
9 2 35 4.81% 1 22 4.57% 1 23 4.68% 56 677 4.04%
10 1 20 2.75% 1 14 2.91% 1 14 2.85% 35 416 2.49%
11 0 8 1.10% 0 5 1.04% 0 5 1.02% 0 5 0.03%
12 3 43 5.91% 2 32 6.65% 2 33 6.72% 19 227 1.35%
13 1 19 2.61% 1 12 2.49% 1 12 2.44% 33 400 2.39%
14 1 17 2.34% 1 13 2.70% 1 13 2.65% 58 700 4.18%
15 2 28 3.85% 1 20 4.16% 1 21 4.28% 44 522 3.12%
16 1 23 3.16% 1 15 3.12% 1 16 3.26% 40 479 2.86%
17 1 15 2.06% 1 12 2.49% 1 13 2.65% 43 510 3.05%
18 2 30 4.13% 1 18 3.74% 1 18 3.67% 64 772 4.61%
19 4 53 7.29% 1 14 2.91% 3 43 8.76% 220 2639 15.76%
20 2 26 3.58% 1 15 3.12% 1 16 3.26% 64 767 4.58%
21 1 23 3.16% 1 13 2.70% 1 12 2.44% 48 580 3.46%
22 1 15 2.06% 1 12 2.49% 1 12 2.44% 50 597 3.56%
23 1 15 2.06% 0 9 1.87% 0 9 1.83% 50 604 3.61%

Top 20 of 45 Total URLs
# Hits kB F URL
1 240 33.01% 152 0.91% /
2 69 9.49% 5091 30.41% /webalizer/usage_201608.html
3 20 2.75% 101 0.61% /webalizer/
4 14 1.93% 995 5.94% /webalizer/usage_201709.html
5 13 1.79% 905 5.40% /webalizer/usage_201612.html
6 11 1.51% 682 4.07% /webalizer/usage_201610.html
7 10 1.38% 1168 6.98% /webalizer/usage_201701.html
8 10 1.38% 1017 6.08% /webalizer/usage_201702.html
9 10 1.38% 805 4.81% /webalizer/usage_201704.html
10 10 1.38% 822 4.91% /webalizer/usage_201707.html
11 10 1.38% 649 3.88% /webalizer/usage_201710.html
12 9 1.24% 665 3.97% /webalizer/usage_201705.html
13 8 1.10% 674 4.03% /webalizer/usage_201706.html
14 7 0.96% 451 2.70% /webalizer/usage_201609.html
15 7 0.96% 494 2.95% /webalizer/usage_201611.html
16 7 0.96% 543 3.24% /webalizer/usage_201703.html
17 7 0.96% 557 3.33% /webalizer/usage_201708.html
18 6 0.83% 436 2.60% /webalizer/usage_201711.html
19 6 0.83% 136 0.81% /webalizer/webalizer.conf
20 4 0.55% 237 1.42% /webalizer/usage_201712.html

Top 10 of 45 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 69 9.49% 5091 30.41% /webalizer/usage_201608.html
2 10 1.38% 1168 6.98% /webalizer/usage_201701.html
3 10 1.38% 1017 6.08% /webalizer/usage_201702.html
4 14 1.93% 995 5.94% /webalizer/usage_201709.html
5 13 1.79% 905 5.40% /webalizer/usage_201612.html
6 10 1.38% 822 4.91% /webalizer/usage_201707.html
7 10 1.38% 805 4.81% /webalizer/usage_201704.html
8 11 1.51% 682 4.07% /webalizer/usage_201610.html
9 8 1.10% 674 4.03% /webalizer/usage_201706.html
10 9 1.24% 665 3.97% /webalizer/usage_201705.html

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 240 33.01% 173 57.67% /
2 69 9.49% 60 20.00% /webalizer/usage_201608.html
3 20 2.75% 10 3.33% /webalizer/
4 13 1.79% 10 3.33% /webalizer/usage_201612.html
5 14 1.93% 8 2.67% /webalizer/usage_201709.html
6 10 1.38% 5 1.67% /webalizer/usage_201701.html
7 10 1.38% 5 1.67% /webalizer/usage_201704.html
8 10 1.38% 5 1.67% /webalizer/usage_201707.html
9 10 1.38% 4 1.33% /webalizer/usage_201710.html
10 11 1.51% 3 1.00% /webalizer/usage_201610.html

Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 240 33.01% 166 55.52% /
2 69 9.49% 62 20.74% /webalizer/usage_201608.html
3 20 2.75% 11 3.68% /webalizer/
4 13 1.79% 10 3.34% /webalizer/usage_201612.html
5 14 1.93% 9 3.01% /webalizer/usage_201709.html
6 10 1.38% 6 2.01% /webalizer/usage_201701.html
7 10 1.38% 5 1.67% /webalizer/usage_201704.html
8 10 1.38% 4 1.34% /webalizer/usage_201702.html
9 10 1.38% 4 1.34% /webalizer/usage_201710.html
10 7 0.96% 3 1.00% /webalizer/usage_201609.html

Top 30 of 224 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 88 12.10% 55 11.43% 3764 22.48% 38 12.10% 216.244.66.249
2 76 10.45% 45 9.36% 3297 19.70% 35 11.15% 216.244.66.202
3 46 6.33% 44 9.15% 2065 12.33% 1 0.32% 89.123.29.120
4 32 4.40% 30 6.24% 137 0.82% 1 0.32% 5.9.147.133
5 30 4.13% 27 5.61% 134 0.80% 1 0.32% 104.131.78.25
6 30 4.13% 28 5.82% 1997 11.93% 1 0.32% 91.121.79.180
7 24 3.30% 12 2.49% 15 0.09% 9 2.87% 100.43.81.113
8 21 2.89% 8 1.66% 10 0.06% 4 1.27% 136.243.70.68
9 11 1.51% 11 2.29% 73 0.44% 1 0.32% 194.58.115.168
10 11 1.51% 11 2.29% 109 0.65% 1 0.32% 46.229.166.195
11 10 1.38% 5 1.04% 5 0.03% 5 1.59% 220.181.125.98
12 9 1.24% 2 0.42% 5 0.03% 1 0.32% 146.185.223.55
13 9 1.24% 9 1.87% 5 0.03% 9 2.87% 207.46.13.176
14 9 1.24% 2 0.42% 5 0.03% 1 0.32% 5.188.62.117
15 7 0.96% 5 1.04% 3 0.02% 3 0.96% 54.226.34.209
16 7 0.96% 6 1.25% 5 0.03% 2 0.64% 54.246.154.182
17 6 0.83% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.32% 178.137.88.27
18 6 0.83% 5 1.04% 52 0.31% 1 0.32% 188.226.129.211
19 6 0.83% 5 1.04% 4 0.03% 3 0.96% 54.226.113.250
20 4 0.55% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 107.22.127.58
21 4 0.55% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 157.55.39.6
22 4 0.55% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 34.229.111.231
23 4 0.55% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 46.229.164.101
24 4 0.55% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 46.229.164.99
25 4 0.55% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 5.196.87.23
26 4 0.55% 0 0.00% 2 0.01% 2 0.64% 64.62.252.163
27 4 0.55% 2 0.42% 2 0.01% 2 0.64% 77.88.47.15
28 3 0.41% 3 0.62% 241 1.44% 3 0.96% 118.193.141.78
29 3 0.41% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 157.55.39.144
30 3 0.41% 3 0.62% 2 0.01% 3 0.96% 157.55.39.177

Top 10 of 224 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 88 12.10% 55 11.43% 3764 22.48% 38 12.10% 216.244.66.249
2 76 10.45% 45 9.36% 3297 19.70% 35 11.15% 216.244.66.202
3 46 6.33% 44 9.15% 2065 12.33% 1 0.32% 89.123.29.120
4 30 4.13% 28 5.82% 1997 11.93% 1 0.32% 91.121.79.180
5 3 0.41% 3 0.62% 241 1.44% 3 0.96% 118.193.141.78
6 2 0.28% 2 0.42% 161 0.96% 2 0.64% 149.202.180.55
7 2 0.28% 2 0.42% 161 0.96% 2 0.64% 185.29.255.27
8 32 4.40% 30 6.24% 137 0.82% 1 0.32% 5.9.147.133
9 30 4.13% 27 5.61% 134 0.80% 1 0.32% 104.131.78.25
10 2 0.28% 1 0.21% 129 0.77% 1 0.32% 162.210.196.97

Top 30 of 77 Total Referrers
# Hits Referrer
1 604 83.08% - (Direct Request)
2 15 2.06% http://www.flagcounter.me
3 3 0.41% http://lava-online.ru/
4 1 0.14% http://55vig.ruhelpvs.men/kak-povisit-erektilnuyu-funktsiyu/gryazevie-applikatsii-prostatita.php
5 1 0.14% http://55vig.ruhelpvs.men/muzhskoe-zdorove/pribor-dlya-prostatita.php
6 1 0.14% http://55vig.ruhelpvs.men/muzhskoe-zdorove/prostatit-na-mrt.php
7 1 0.14% http://55vig.ruhelpvs.men/preparati-pri-erektilnoy-disfunktsii/mikroklizmi-s-maslom-pri-prostatite.php
8 1 0.14% http://bested.ruhelpvs.men/lechenie-impotentsii/kak-nazivaetsya-tabletki-ot-impotentsii.php
9 1 0.14% http://bested.ruhelpvs.men/lechenie-prostatita/lechenie-hronicheskogo-tsistita-i-prostatita.php
10 1 0.14% http://bested.ruhelpvs.men/preparati-pri-prostatite/analiz-na-virusniy-prostatit.php
11 1 0.14% http://bested.ruhelpvs.men/preparati-pri-prostatite/kak-berut-biopsiyu-pri-prostatite.php
12 1 0.14% http://bested.ruhelpvs.men/preparati-pri-prostatite/smotret-foto-pri-prostatite.php
13 1 0.14% http://ed.ruhelpvs.men/lechenie-erektilnoy-disfunktsii/lechenie-kamney-pri-prostatite.php
14 1 0.14% http://ed.ruhelpvs.men/lechenie-erektilnoy-disfunktsii/sialis-v-aptekah-murmanska.php
15 1 0.14% http://ed.ruhelpvs.men/meditsinskie-preparati/obostrenie-prostatita-dieta.php
16 1 0.14% http://ed.ruhelpvs.men/meditsinskie-preparati/sildenafil-vvoz.php
17 1 0.14% http://ed.ruhelpvs.men/pobochnie-deystvie/2800-rub-y-dzhenerik-sialis-softbol.php
18 1 0.14% http://ed.ruhelpvs.men/pobochnie-deystvie/dzheneriki-vikeyra-pak.php
19 1 0.14% http://ed.ruhelpvs.men/prostatit/chto-takoe-prostatit-u-foto.php
20 1 0.14% http://ed.ruhelpvs.men/prostatit/prostatit-zhzhenie-zadnego-prohoda.php
21 1 0.14% http://edpil.ruhelpvs.men/lechenie-prostatita/profilaktika-prostatita-fizicheskie-uprazhneniya.php
22 1 0.14% http://edpil.ruhelpvs.men/meditsinskie-preparati/prostatit-otveti.php
23 1 0.14% http://edpil.ruhelpvs.men/preparati-dlya-uluchsheniya-potentsii/faberlik-nabor-probnikov-dlya-novichka.php
24 1 0.14% http://edpil.ruhelpvs.men/preparati-pri-erektilnoy-disfunktsii/produkti-poleznie-pri-prostatite-a-kakie-net.php
25 1 0.14% http://eed22.vsedliavas.life/preparati-pri-erektilnoy-disfunktsii/kupit-dzhenerik-levitra-v-g-eltse.php
26 1 0.14% http://eedcr.helpstoyak.life/erektilnaya-disfunktsiya/prodazha-sialis-dzhenerik-moskva-moskva.php
27 1 0.14% http://onlined.ruhelpvs.men/indiyskie-dzheneriki/dzhenerik-sialis-softovak.php
28 1 0.14% http://onlined.ruhelpvs.men/lechenie-prostatita/protsedura-dlya-lechenie-prostatita-i-tseni.php
29 1 0.14% http://onlined.ruhelpvs.men/polovaya-slabost/kupit-levitru-v-apteke-po-nagatinskoy-ulitse.php
30 1 0.14% http://onlinru.prostatmens.ru/indiyskie-dzheneriki/kuplyu-dzhenerik-levitra.php

Top 15 of 103 Total User Agents
# Hits User Agent
1 164 22.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 46 6.33% Java/1.6.0_04
3 34 4.68% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 34 4.68% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
5 33 4.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 30 4.13% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
7 29 3.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de-DE) AppleWebKit/534.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.649.0 Safari/534.17
8 29 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 21 2.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
10 19 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
11 15 2.06% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
12 15 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; Synapse)
13 14 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
14 13 1.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 12 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for December 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 727 100.00% 509 105.82% 16741 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23